Naujoji buitinių prietaisų energijos vartojimo efektyvumo etiketė

Naujoji buitinių prietaisų energijos vartojimo efektyvumo etiketė

Dėl pastaraisiais metais vykusios technologinės raidos daugiau gaminių imta žymėti A+ ar aukštesnės klasės etikete. Todėl etiketė neatlieka savo pradinės funkcijos – padėti apsispręsti, ką pirkti, – taip, kaip ją atliko anksčiau. Taip pat pasikeitė kitos pagrindinės sąlygos, pavyzdžiui, naudotojų elgsena. Todėl atėjo laikas adaptuoti esamą energijos vartojimo efektyvumo etiketę. Pirmieji buitiniai prietaisai, turėsiantys naująją etiketę, bus skalbyklės, skalbyklės-džiovyklės, indaplovės, Šaldytuvai, šaldikliai ir vyno šaldytuvai. Nuo 2021 m. kovo 1 d. šie prietaisai, parduodami parduotuvėse, internetu ir pan., turės būti pažymėti naująja etikete.

Svarbiausias naujųjų energijos vartojimo efektyvumo etikečių pokytis yra energijos vartojimo efektyvumo klasių su pliusais, pavyzdžiui, A++, pašalinimas. Ateityje bus klasifikuojama nuo A iki G. Energijos suvartojimui matuoti ir etiketės klasei nustatyti taip pat bus naudojami nauji metodai. Be to, taip pat galėsite gauti išsamesnės informacijos apie gaminį tiesiogiai nuskenuodami QR kodą, kuris bus pateiktas energijos vartojimo efektyvumo etiketėje. Nuo 2021-03-01 nuskenavę QR kodą galėsite patekti į ES valdomą duomenų bazę. Čia galima peržiūrėti ir atsisiųsti visų prietaisų, kuriems reikalinga naujoji energijos vartojimo efektyvumo etiketė, duomenų lapus. Duomenų bazę taip pat galima pasiekti internetu.

Gera žinoti

Skalbyklės
Naujoji skalbyklių energijos vartojimo efektyvumo etiketė

Vienas iš pagrindinių skalbyklių energijos vartojimo efektyvumo etiketės pokyčių yra bandymo programa, kuria pagrįstos visos etiketės vertės. Pavyzdžiui, energijos suvartojimas, kuris bus pagrįstas 100 skalbimo ciklų. Naujoji programa „Eco 40-60“ tinka skalbti įprastai purvinus audinius, pagamintus iš medvilnės, lino ar mišrių pluoštų, kuriuos, atsižvelgiant į jų priežiūros simbolius, galima skalbti 40 °C arba 60 °C temperatūroje. Išvardytus audinius šiuo skalbimo ciklu galima skalbti kartu. Programa „Eco 40-60“ yra efektyviausia energijos ir vandens suvartojimo derinio atžvilgiu.

Legenda:

1 QR kodas
2 Energijos vartojimo efektyvumo klasė**
3 Svertinis energijos suvartojimas**, kWh per 100 darbo ciklų (programa „Eco 40-60“)
4 Maksimali apkrovos geba
5 Programos „Eco 40-60“ trukmė
6 Svertinis energijos suvartojimas**, kWh per darbo ciklą (programa „Eco 40-60“)
7 Gręžimo efektyvumo klasė**
8 Per gręžimo ciklą skleidžiamas triukšmas, dB(A) re 1 PW, ir skleidžiamo triukšmo klasė**

* „Eco 40-60“: siekiant pasiekti optimalų energijos vartojimo efektyvumą šiai programai apibrėžta optimali skalbimo temperatūra. Šios temperatūros klientas pakeisti negali. Faktinė skalbimo temperatūra nurodyta naudojimo vadove ir, atsižvelgiant į apkrovą, gali skirtis nuo pasirinktos skalbimo temperatūros siekiant sutaupyti energijos. Skalbimo efektyvumas atitinka teisinius reikalavimus.
** Vertės taikomos ketvirčiui, pusei ir visai apkrovai.

Skalbyklės-džiovyklės
Naujoji skalbyklių-džiovyklių energijos vartojimo efektyvumo etiketė

Esama skalbyklių-džiovyklių energijos vartojimo efektyvumo etiketė neatnaujinta nuo tada, kai buvo pradėta naudoti 1996 m., todėl joje vis dar pateikiama pirminė skalė nuo A iki G. Kadangi skalbyklės-džiovyklės dažniau naudojamos tik skalbti, etiketė padalyta į dvi dalis. Kairiojoje etiketės pusėje nurodytos viso skalbimo ir džiovinimo darbo ciklo vertės. Dešiniojoje etiketės pusėje pateikiamos tik skalbimo ciklo vertės. Šioje etiketėje nurodytinos tik skalbimo ciklo vertės atspindi naujosios skalbyklių etiketės privalomos informacijos pokyčius.

Legenda:

1 QR kodas
2 Energijos vartojimo efektyvumo klasė* (visas darbo ciklas)
3 Energijos vartojimo efektyvumo klasė* (skalbimo ciklas)
4 Svertinis energijos suvartojimas*, kWh per 100 ciklų (visas darbo ciklas**)
5 Svertinis energijos suvartojimas*, kWh per 100 ciklų (skalbimo ciklas)
6 Maksimali apkrovos geba (visas darbo ciklas**)
7 Maksimali apkrovos geba (skalbimo ciklas)
8 Svertinis vandens suvartojimas*, litrai per darbo ciklą (visas darbo ciklas**)
9 Svertinis vandens suvartojimas*, litrai per darbo ciklą (skalbimo ciklas)
10 Programos trukmė (visas darbo ciklas)
11 Programos „Eco 40-60“ trukmė
12 Gręžimo efektyvumo klasė*
13 Per gręžimo ciklą skleidžiamas triukšmas, dB(A) re 1 PW, ir skleidžiamo triukšmo klasė

* Vertės taikomos skalbiant ketvirtį, pusę ir visą apkrovą. Skalbimo ir džiovinimo – pusei ir visai apkrovai.
** Skalbimas ir džiovinimas

Indaplovės
Naujoji indaplovių energijos vartojimo efektyvumo etiketė

Indaplovių energijos vartojimo efektyvumo klasė toliau pagrįsta programa „Eco“. Tačiau pasikeitė bandymo standartas. Pavyzdžiui, siekiant tiksliau atspindėti faktinę naudojimo elgseną, plovimo ir džiovinimo efektyvumas bus nustatomas pagal puodelius, puodus ir plastikinius įrankius. Nauja yra programos „Eco“ programos trukmės specifikacija. Programa ypač ekologiška, puikiai tinka normaliai išteptiems indams ir yra efektyviausia energijos ir vandens suvartojimo derinio programa. Kaip ir skalbyklių bei skalbyklių-džiovyklių, energijos suvartojimas bus pagrįstas 100 plovimo ciklų.

Legenda:

1 QR kodas
2 Energijos vartojimo efektyvumo klasė
3 Energijos suvartojimas, kWh per 100 darbo ciklų (programa „Eco“)
4 Standartinis programa „Eco“ plaunamų indų skaičius
5 Vandens suvartojimas, litrai per darbo ciklą (programa „Eco“)
6 Programos „Eco“ trukmė
7 Skleidžiamas triukšmas, dB(A) re 1 PW, ir skleidžiamo triukšmo klasė

Šaldytuvai ir šaldikliai
Naujoji šaldytuvų ir šaldiklių energijos vartojimo efektyvumo etiketė

Dabar energijos vartojimo klasės nustatymo procedūra tapo visapusiškesnė. Ji atsižvelgia į prietaiso tipą, veikimo principą, kambario temperatūrą ir laikymo skyrių skaičių ir dydį. Kiti naujosios energijos vartojimo efektyvumo etiketės elementai iš esmės lieka tie patys. Energijos suvartojimas toliau nurodomas kWh per metus (metinis suvartojimas). Etiketėje taip pat pateikiama informacija apie visą visų šaldytuvo ir šaldiklio, jei jis yra, skyrių tūrį bei skleidžiamą triukšmą ir skleidžiamo triukšmo klasę.

Legenda:

1 QR kodas
2 Energijos vartojimo efektyvumo klasė
3 Energijos suvartojimas, kWh per metus (matuojama pagal naujas standartines sąlygas)
4 Visas visų šaldiklio skyrių tūris
5 Visas visų šaldytuvo skyrių tūris
6 Skleidžiamas triukšmas, dB(A) re 1 PW, ir skleidžiamo triukšmo klasė

Vyno šaldytuvai
Naujoji vyno aušintuvų energijos vartojimo efektyvumo etiketė

Kaip ir kitose etiketėse, taip pat keičiasi vyno šaldytuvų energijos vartojimo efektyvumo klasių skalė. Be to, čia pateikiamas QR kodas ir nurodoma skleidžiamo triukšmo klasė. Kaip ir anksčiau, toliau bus nurodomas metinis energijos suvartojimas ir telpančių standartinių vyno butelių skaičius.

Legenda:

1 QR kodas
2 Energijos vartojimo efektyvumo klasė
3 Energijos suvartojimas, kWh per metus (matuojama pagal naujas standartines sąlygas)
4 Telpančių standartinių vyno butelių skaičius
5 Skleidžiamas triukšmas, dB(A) re 1 PW, ir skleidžiamo triukšmo klasė

Mūsų paslaugos

Išskirtinis aptarnavimas – prieš įsigyjant ir vėliau.
Dirbame nuo pirmadienio iki penktadienio nuo 9.00 iki 17.00

5248 6600

careline-LT@bshg.com

Išbandykite Bosch

Atraskite kokybę, tobulumą ir patikimumą.

Rasti platintoją

Raskite platintojus arba remonto dirbtuves arti savęs!