„Bosch“ teisinis pranešimas

© Autorių teisės

Visos teisės saugomos. „Bosch“ interneto svetainėse pateikti tekstai, atvaizdai, grafika, garso įrašai, animacija, vaizdo įrašai ir renginių informacija yra saugomi autorių teisių ir kitų įstatymų. Draudžiama kopijuoti, skelbti, keisti turinį tam, kad jis taptų prieinamas trečiosioms šalims komercinio naudojimo tikslais. Kai kuriose „Bosch“ interneto svetainėse pateikiamas turinys apima atvaizdus, kurie saugomi trečiųjų šalių autorių teisių.

Teisės į prekių ženklus ir licencijas

Jei nenurodyta kitaip, visi interneto svetainėje pateikti prekių ženklai yra registruotieji prekių ženklai. Visų pirma tai taikoma „Bosch“ prekių ženklams, gamintojo markėms, įmonės logotipams ir emblemoms. Mūsų interneto svetainėse naudojami prekių ženklai ir dizaino elementai priklauso „Robert Bosch“ GmbH įmonei, Vokietija.

„Bosch“ interneto svetainių, įskaitant patentus, prekių ženklus ir autorių teises, intelektinės nuosavybės teisės yra saugomos. Interneto svetainė nesuteikia teisės naudotis „Bosch“ grupei („Bosch“) ar trečiosioms šalims priklausančiomis intelektinės nuosavybės teisėmis.

Atsakomybės apribojimas

Ši Interneto svetainė buvo kuriama itin kruopščiai. Tačiau neįmanoma užtikrinti, kad visa Interneto svetainėje pateikiama informacija būtų teisinga. Neprisiimame jokios atsakomybės už tiesiogiai ar netiesiogiai dėl interneto svetainės naudojimo atsiradusią žalą, nebent „Bosch“ sukėlė tokią žalą tyčia arba dėl didelio aplaidumo.

Alternatyvus ginčų sprendimas (AGS) ES gyvenantiems vartotojams

Atsižvelgiant į gyvenamosios vietos šalį, vartotojai gali turėti kelias galimybes išspręsti ginčą, kurio nepavyko išspręsti su „Bosch“ tiesiogiai, įskaitant galimybę kreiptis į vietos alternatyvaus ginčų spendimo tarybą.

Kas yra AGS?

AGS – tai neteisminio tarptautinių ginčų, susijusių su sutartiniais įsipareigojimais, kylančiais iš pirkimo ar paslaugų teikimo sutarčių tarp Europos Sąjungoje įsteigtos įmonės ir Europos Sąjungoje gyvenančio vartotojo, sprendimo tvarka dalyvaujant alternatyvaus ginčų sprendimo institucijai, kuri pasiūlo ar priima sprendimą šalių atžvilgiu ar kartu su šalimis, siekdama sąžiningai padėti išspręsti ginčą.

Alternatyvaus ginčų sprendimo taryba yra ne teismas, o neutrali šalis (pavyzdžiui, vartotojų ombudsmenas arba skundų taryba), kurios paslaugomis „Bosch“ naudojasi spręsdama ginčus tais atvejais, kai vartotojas inicijuoja alternatyvaus ginčų sprendimo procesą. Procedūra yra nebrangi, paprasta ir greita, palanki tiek vartotojui, tiek įmonei, nes abu gali išvengti didelių teisinių išlaidų ir ilgo teismo proceso.

Kaip inicijuoti alternatyvaus ginčų sprendimo procedūrą?

Turėdami pretenziją „Bosch“, susisiekite su savo vietos ginčų sprendimo taryba, pasinaudoję toliau nurodyta kontaktine informacija. Ginčų sprendimo taryba gali suteikti išsamesnę informaciją apie jos vykdomas procedūras ir atsakyti į jūsų klausimus apie procesą.

LIETUVA

Lietuvoje vartotojas gali pateikti pretenziją Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai:

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba
Vilniaus g. 25, LT-01402 Vilnius, Lietuva
El. paštas tarnyba@vvtat.lt
Tel. +370 5 262 6751
http://www.vvtat.lt/lt/titulinis.html

Norėdami pereiti į Europos Komisijos elektroninio ginčų sprendimo interneto svetainę, spauskite čia.