Slapukų privatumo politika

Teisinė informacija

Naudojimo sąlygos

Interneto svetainė bosch-home.lt priklauso bendrovei „BSH Home Appliances AB Vilniaus filialas, c/o Vokietijos ir Baltijos šalių prekybos rūmai Estijoje, Latvijoje, Lietuvoje“, Vinco Kudirkos g. 6, 03105 Vilnius, Lietuva, toliau vadinamai „BSH“.

Slaptukai

1. Šioje svetainėje naudojami vadinamieji slaptukai.
2. Slaptukas – tai nedidelės apimties tekstinis failas, kuris išsaugomas naudotojo kompiuteryje, kad svetainė žinotų, jog naudotojas jau anksčiau lankėsi šioje svetainėje, kai naudotojas apsilankys joje kitą kartą. Šiame tekstiniame faile saugoma informacija, ir jis naudojamas tam, kad lankytojui būtų lengviau naudotis svetaine. Slaptukas negali atpažinti asmeniškai naudotojo, o atpažįsta tik interneto naršyklę, įdiegtą apsilankymo metu naudojamame kompiuteryje. Slaptuke nėra jokio viruso.
3. Slaptukai būna dviejų tipų. Vieno tipo slaptukai išsaugo vieną ar kitą failą naudotojo kompiuteryje ilgą laiką. Jie naudojami, pavyzdžiui, funkcijoms, kurios praneša, kas nauja atsirado esamoje svetainėje nuo paskutinio karto, kai naudotojas joje lankėsi.
Kito tipo slaptukai yra vadinamieji seanso slaptukai. Sesijos slaptukas saugomas kompiuterio atmintyje laikinai, kol naudotojas lankosi svetainėje. Seanso slaptukai išnyksta, kai naudotojas uždaro savo interneto naršyklę.
4. BSH interneto svetainėje naudojami tik seanso slaptukai, kad būtų galima atpažinti kalbines versijas, lengviau pristatyti gaminius ir pateikti paieškos nuotraukų archyve rezultatus. Norint naudotis nuotraukų archyvu, keliama išankstinė sąlyga – jūs privalote sutikti, kad būtų naudojami seanso slaptukai. Informacija apie mūsų naudojamus slapukus

Asmens duomenų apsaugos politika

1. Visi asmens duomenys, kuriuos pateikiate BSH per jos interneto svetainę, tvarkomi pagal Asmens duomenų apsaugos įstatymą. BSH naudoja jūsų duomenis jūsų naudojimuisi interneto svetaine administruoti, ryšiams su klientais palaikyti, sutartims su jumis vykdyti ir kitoms priemonėms, kurių pageidavote, vykdyti. Pateikdami savo duomenis, jūs sutinkate, kad BSH naudotų jūsų duomenis. Jūsų asmens duomenys saugomi trumpą laiką po to, kai pateikėte užsakymą, turint tikslą patiekti jums užsakytą gaminį arba suteikti užsakytą paslaugą. Suteikus paslaugą, jūsų duomenys pašalinami iš BSH registro. BSH neperduoda jūsų asmens duomenų pašaliniams asmenims be jūsų leidimo.
2. BSH Home Appliances AB filialas Vilnius, c/o Deutsch-Baltische Handelskammer, Vinco Kurdirkos g.6, LT-03105 Vilnius, yra asmuo, atsakingas už tvarkomus asmens duomenis. Jei norite gauti informacijos apie tai, kokius jūsų asmens duomenis tvarko BSH, galite pateikti rašytinį prašymą anksčiau nurodytu adresu.

Jei būdas, kuriuo BSH tvarko jūsų asmens duomenis, prieštarauja Asmens duomenų apsaugos įstatymui, turite teisę reikalauti, kad minėti duomenys būtų ištaisyti, užblokuoti arba pašalinti.
3. BSH gali atskleisti jūsų asmens duomenis, jei BSH privalo tai padaryti pagal įstatymą arba teismo nutarimu. Pateikdami savo asmens duomenis BSH anksčiau nurodyta tvarka, jūs sutinkate, kad jūsų duomenys būtų atskleisti dėl minėtų priežasčių.

Interneto svetainės naudojimo sąlygos

Interneto svetainėje pateikta informacija yra tiksli, kiek tai įmanoma, jos paskelbimo momentu. „BSH“ neatsako ir neduoda jokių garantijų dėl informacijos, saitų ar kitos iš interneto svetainės parsisiųstos informacijos tikslumo. BSH taip pat neprisiima atsakomybės už galimus interneto svetainėje pateikto turinio netikslumus arba trūkumus. Visa informacija pateikiama ir yra skirta naudoti turint omenyje tai, kad BSH negali atsakyti už jokius nuostolius, prievolę atlyginti žalą, žalą ar išlaidas, patirtas vien tik arba iš dalies, tiesiogiai ar netiesiogiai, dėl minėtos informacijos naudojimo arba pasikliovimo informacija ar asmeniu.

BSH pasilieka teisę bet kada atlikti pakeitimų ar pataisymų be išankstinio įspėjimo. Interneto svetainės veikimas gali būti laikinai nutrauktas techninės priežiūros ir kitais tikslais. BSH neatsako už galimas interneto svetainės veikimo triktis, pertrūkius bei kitas problemas.

Autorių teisė

Šios interneto svetainės turinys priklauso BSH ir yra saugomas pagal įstatymą. Jei nenurodyta kitaip, informaciją draudžiama dauginti, perduoti, kopijuoti, platinti ar saugoti be atskiro BSH leidimo.

Autorių teisė © 2018 BSH Home Appliances AB