Bosch garantijos sąlygos

Toliau pateiktos sąlygos, apibūdinančios mūsų garantinio aptarnavimo reikalavimus ir apimtį, neriboja teisės aktuose nustatytų galutinių naudotojų teisių, įsigijus mūsų prietaisus netinkamos kokybės. Galutiniai naudotojai gali nemokamai reikalauti pasinaudoti tomis teisėmis, nepažeisdami mūsų garantijos sąlygų.

Papildomai galutiniams naudotojams suteikiame garantiją mūsų prietaisams pagal šias sąlygas:

1. Pagal toliau nurodytas sąlygas (Nr. 2-8) mes nemokamai ištaisysime savo prietaisų trūkumus, jei bus galima įrodyti, kad jie atsirado dėl medžiagos ir (arba) gamybos defekto ir apie trūkumus mums bus pranešta nedelsiant po jų aptikimo ir per 24 mėnesius nuo pristatymo pirmajam naudotojui. Jei defektas paaiškėja per 12 mėnesių nuo pristatymo, bus preziumuojama, kad jis yra medžiagos arba gamybos defektas (išimtis žr. 2 punkte).

2. Garantija netaikoma trapioms dalims, tokioms kaip stiklas ar plastikas, taip pat lemputės. Garantija taip pat netaikoma dalims, kurios natūraliais būdais nusidėvi. Suteikiame 12 mėnesių garantiją pakeičiamiems „Power for All“ prietaisų akumuliatoriams, nors jie yra nusidėvinčios dalys pagal pirmesnį punktą. Nedideliems nukrypimams nuo nustatytų kokybės reikalavimų, jei nukrypimai nėra reikšmingi prietaiso vertei ir tinkamumui naudoti, garantinis įsipareigojimas nebus taikomas. Žalai ar defektams, atsiradusiems dėl cheminio ir elektrocheminio vandens poveikio ir (arba) neįprastų aplinkos sąlygų, nebus taikomi jokie garantiniai įsipareigojimai; garantiniai įsipareigojimai taip pat nebus taikomi žalai kylančiai dėl netinkamų eksploatavimo sąlygų arba jei prietaisas prisiliečia prie netinkamų medžiagų. Garantija taip pat netaikoma prietaiso defektams, kurie atsirado dėl transportavimo žalos, už kurią mes neatsakome, netinkamo montavimo ir surinkimo, už kuriuos mes neatsakome, netinkamo naudojimo, nebuitinio naudojimo, nepakankamos priežiūros arba naudojimo ar surinkimo instrukcijų nesilaikymo. Reikalavimas vykdyti garantinius įsipareigojimus negalioja, jei remontą ar intervenciją atliko asmenys, neturintys mūsų leidimo šiam tikslui arba jei prietaisuose buvo sumontuotos atsarginės, papildomos ar pridėtinės dalys, kurios nėra originalios dalys, ir jei dėl remonto ar intervencijos, atliktų neįgalioto asmens, arba sumontavus neoriginalias dalis atsirado defektas.

3. Garantija bus įgyvendinama defektuotus prietaiso komponentus mūsų nuožiūra nemokamai suremontuojant arba pakeičiant nepriekaištingos būklės komponentais (perdarymas). Pakeisti komponentai taps mūsų nuosavybe.

4. Jei atsisakysime perdarymo arba jei jis mūsų diskrecijoje bus nesėkmingas, lygiavertės vertės pakaitalas bus pristatytas iš vietinio gaminių asortimento nemokamai per pirmiau minėtą garantinį laikotarpį. Prietaisai, kuriuos pakeisime, taps mūsų nuosavybe.

5. Norėdamas pasinaudoti garantijos teisėmis, galutinis naudotojas turi pranešti apie defektus mūsų klientų aptarnavimo tarnybai. Tuo tikslu galutiniam naudotojui yra galimi toliau nurodyti susisiekimo būdai: telefonu, elektroniniu paštu. Atitinkamus kontaktinius duomenis galutinis naudotojas ras brošiūroje „Tarnybų kontaktai“. Taip pat reikia pateikti garantijos sertifikatą, pirkimo kvitą ar kitą pardavimo dokumentą, kuriame nurodyta pristatymo data arba bent pirkimo data. Prietaisai, kuriuos racionalu transportuoti (pvz., lengvajame automobilyje) ir kuriems prašoma garantinių paslaugų pagal šią garantiją, turi būti pristatyti arba išsiųsti į mūsų artimiausią klientų aptarnavimo skyrių arba mūsų sutartinį klientų aptarnavimo skyrių. Remonto įmontavimo vietoje galima reikalauti tik stacionariai veikiantiems prietaisams. Galutinis naudotojas privalo mūsų priežiūros specialistui arba remontininkui suteikti prieigą prie prietaiso būdamas šalia arba kitaip užtikrindamas, kad remontas gali būti atliktas montavimo vietoje. Garantija apima tik darbą ir išlaidas, tiesiogiai susijusius su prietaiso remontu ar pakeitimu įprastomis aplinkybėmis. Jei prietaisas sumontuotas taip, kad remonto ar pakeitimo negalima atlikti be didelių papildomų darbų, tokių kaip šviestuvų, aptvertų vietų ar nišinių sprendimų išmontavimas ir pan., pasiliekame teisę apmokestinti galutinį naudotoją už papildomus darbus. Jei prietaisas yra geografinėje vietoje, kurios negalima pasiekti be alternatyvaus transporto, pvz., laivo, sniego motociklo, malūnsparnio ar panašių transporto priemonių, galime pareikalauti, kad procese dalyvautų galutinis naudotojas. Dalyvavimas gali apimti, pavyzdžiui, alternatyvaus transporto organizavimą ir (arba) apmokėjimą, mokesčių padengimą, galimai savo sąskaita, arba prietaiso atgabenimą į sutartą vietą.

6. Pasinaudojimas garantija nei pratęsia garantinį laikotarpį, nei garantinį laikotarpį atnaujina. Sumontuotų atsarginių dalių garantinis laikotarpis baigiasi kartu su viso prietaiso garantiniu laikotarpiu.

7. Galutinis naudotojas neturi teisės į jokius kitus papildomus reikalavimus ar kitus reikalavimus nei pirmiau nurodyta šioje garantijoje.

8. Šios garantijos sąlygos taikomos Lietuvoje įsigytiems ir eksploatuojamiems prietaisams. Jei prietaisas siunčiamas į kitą ES / ELPA šalį (toliau – paskirties šalis), kuri atitinka paskirties šaliai taikomus techninius reikalavimus (pvz., įtampa, dažnis, dujų tipas ir t. t.) ir kuri yra tinkama taikytinoms aplinkos sąlygoms, ir prietaisas paskirties šalyje eksploatuojamas, taikomos paskirties šalies garantijos sąlygos, jei šioje šalyje turime klientų aptarnavimo tinklą. Jų galite paprašyti iš paskirties šalies atstovo. Jei prietaisas išsiunčiamas į šalis, nepriklausančias ES / ELPA, garantija nustoja galioti.

9. Atkreipkite dėmesį į mūsų papildomą klientų aptarnavimo pasiūlymą. Pasibaigus jūsų garantijos galiojimui, mūsų gamyklos klientų aptarnavimo skyrius ir mūsų paslaugų partneriai ir toliau jums bus prieinami.