Slapukų naudojimas.

Bosch interneto svetainėje naudojami slapukai, kad į pirkinių krepšelį galėtumėte dėti prekes, internetu užsisakyti meistro paslaugas ir kad Bosch galėtų rinkti anoniminius statistinius duomenis, kurie padeda tobulinti interneto svetainės veikimą. Jeigu jums tai netrukdo, į šį pranešimą nekreipkite dėmesio. Jeigu apie naudojamus slapukus ir apie tai, kaip tvarkyti nuostatas, norėtumėte sužinoti daugiau, spustelėkite nuorodas dešinėje pusėje.

 

Pareiškimas dėl duomenų privatumo

Atsakinga institucija

BSH Home Appliances AB Vilniaus filialas, c/o Vokietijos ir Baltijos šalių prekybos rūmai Estijoje, Latvijoje, Lietuvoje, Vinco Kudirkos g. 6, 03105 Vilnius, Lietuva („mes“ šiame dokumente), šios interneto svetainės http://www.bosch-home.lt valdytojai („BSH Group“), esame už BSH Group informacinių paslaugų naudotojų („jūs“) asmeninių duomenų tvarkymą atsakinga institucija.

Mes rimtai žiūrime į jūsų asmeninių duomenų apsaugą. Ėmėmės techninių ir organizacinių priemonių, siekdami užtikrinti, kad duomenų apsaugos taisyklių laikytumės mes patys ir mūsų paslaugų teikėjai.
Laikydamiesi galiojančių duomenų apsaugos taisyklių, toliau pateikiame informaciją apie duomenų rinkimo, apdorojimo ir gautų duomenų naudojimo tipą, mastą ir tikslą, kiek tai susiję su jūsų naudojimusi BSG Group.

Norint pasinaudoti savo teisėmis pagal BDAR, užpildykite formą . Kilus kitiems klausimams apie duomenų apsaugą: dataprotection-LT@bshg.com

Asmeniniai duomenys

Asmeniniai duomenys – tai bet kokia informacija, kuri gali būti panaudota jūsų tapatumui atskleisti. Šio tipo informacija gali būti, pvz., jūsų vardas ir pavardė, pašto adresas, el. pašto adresas arba telefono numeris. Naudodami slapukus (1 pratęsta dalis), netiesiogiai susijusius su jūsų tapatumu, galime rinkti informaciją, pvz., kaip naudojate BSH Group, kuri taip pat yra asmeniniai duomenys. Jeigu tokia informacija paremta naudotojo priskirta identifikacija, ji renkama, laikoma ir vertinama individualizuotai. Neasmeniniai duomenys – tai tokia informacija, kuri tik agreguojama, t. y. grupuojama į didesnius, asmeniškai nepritaikomus blokus, apibendrinama, renkama ir vertinama.

Tinklo serverio žurnalo duomenys

Kai pasiekiate BSH Group informacines paslaugas, jūsų interneto naršyklė techniškai konfigūruojama automatiškai perduoti šiuos duomenis („žurnalo duomenis“) į mūsų tinklo serverį, o paskui juos surenkame į žurnalo failus:
• Prieigos data
• Prieigos laikas
• Nukreipusios interneto svetainės universalusis adresas
• Gautas failas
• Perduotų duomenų kiekis
• Naršyklės tipas ir versija
• Operacinė sistema
• IP adresas
• Jūsų interneto prieigos tiekėjo srities pavadinimas
Tai išskirtinai yra tik ta informacija, pagal kurią neįmanoma nustatyti jūsų tapatumo. Ši informacija būtina techniniams tikslams, kad būtų tinkamai pateiktas jūsų prašomas turinys, ir šių duomenų rinkimas yra neišvengiamas aspektas naudojantis interneto svetainėmis. Žurnalo duomenys analizuojami išskirtinai statistikos tikslais, siekiant tobulinti mūsų interneto svetainę ir jos pagrindus.

Naudojimosi profiliai naudojant slapyvardžius

Naudojame slapukus ir stebėjimo pikselius siekdami rinkti jūsų naudojimosi informacinėmis paslaugomis (ir naujienlaiškiu) duomenis reklamos ir rinkotyros tikslais ir norėdami priderinti BSH Group informacines paslaugas pagal jų naudotojų poreikius. Šių naudojimosi duomenų rinkimas ir naudojimosi profilio kūrimas atliekamas anonimiškai, naudojant slapuko ID.
Šiuos naudojimosi profilius kuriame ir laikome išskirtinai anonimine forma ir nesiejame jų su jūsų vardu ir pavarde ar bet kokia kita informacija, tokia kaip jūsų el. pašto adresas, kuri leistų atskleisti jūsų tapatumą.
Naudojimosi duomenis renkame ir naudojimosi profilius kuriame naudodamiesi Adobe Analytics paslauga iš Adobe Systems Software Ireland Ltd., 4-6 Riverwalk, Citywest Business Park, Dublin 24, Airija („Adobe“). Informacija, susijusi su BSH Group informacinėmis paslaugomis, perduodama į Adobe serverius, kur ji analizuojama ir grąžinama mums kaip sukauptieji duomenys, parodantys bendrąsias naudojimosi mūsų interneto svetaine tendencijas.
Jūs turite teisę prieštarauti, kad būtų renkami jūsų naudojimosi duomenys ir sukuriami anoniminiai tokio pobūdžio naudojimosi profiliai (atsisakymas). Galite pareikšti savo prieštaravimą Adobe atsisakymo interneto svetainėje. Kaip veikia slapukai ir atsisakymo Adobe Analytics, nurodyta Adobe pateiktuose dokumentuose šiuo universaliuoju adresu: http://www.adobe.com/en/privacy/opt-out.html.
Ir (arba)
Norėdami surinkti naudojimosi duomenis ir sukurti naudojimosi profilius, naudojamės Google Inc. Google Analytics paslaugomis. 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, JAV („Google“).
Duomenys apdorojami Jungtinėse Valstijose, valstybėje, kurioje netaikoma 1995 m. spalio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 95/46/EB dėl asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo (OL L. 281 p. 31). Informacija apie jūsų naudojimąsi BSH Group interneto svetaine bus perduota į Google serverį, ten analizuojama ir grąžinama mums kaip sukauptieji duomenys, išreiškiantys bendrąsias naudojimosi mūsų interneto svetaine tendencijas.
Jūs turite teisę prieštarauti, kad būtų renkami jūsų naudojimosi duomenys ir siekiama sukurti anoniminius tokio pobūdžio naudojimosi profilius (atsisakymas). Galite pareikšti savo prieštaravimą Google atsisakymo interneto svetainėje. Kaip veikia slapukai ir atsisakymo Google Analytics parinktys, nurodyta Google pateiktuose dokumentuose šiuo universaliuoju adresu: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.
Naudojame dar vieną Google Inc. teikiamą paslaugą – pakartotinę rinkodarą. Jeigu jau lankėtės mūsų interneto svetainėse ar internetinėse tarnybose ir domitės mūsų pasiūlymais, į jus bus vėl nukreipta tikslinė reklama Google Partner Network puslapiuose. Reklama įterpiama naudojant slapukus. Naudojant tekstinius failus galima analizuoti jūsų naudojimosi elgseną, kai apsilankote puslapyje, ir tada naudoti tai tikslinėms gaminių rekomendacijoms ir interesus atitinkančiai reklamai pateikti.
Jeigu nepageidaujate gauti interesus atitinkančios reklamos, galite išjungti Google šiam tikslui naudojamus slapukus apsilankę puslapyje https://www.google.de/settings/ads/anonymous?sig=ACi0TCj1Uvs5qRC0bvLr7WOt4c8oY-elMwfSYVgU2EZpG4D8YwNLrT_EzmvZZuvrIwFrGrBUkULxujNcTtyVwlEUYThRHo9y7A&hl=en.

Duomenų perdavimas išorės trečiosioms šalims

Teikdami BSH Group informacines paslaugas bendradarbiaujame su ne vienu skirtingų paslaugų teikėju. Kadangi šiuos paslaugų teikėjus įpareigojome dirbti laikantis griežtų instrukcijų apdorojant duomenis, kaip įgaliotus duomenų procesorius pagal vietinius Duomenų apsaugos įstatymus, jūsų sutikimas leisti šioms išorės trečiosioms šalims apdoroti jūsų duomenis nėra būtinas.
Jeigu kitais atvejais pagal duomenų apsaugos nuostatas būtų reikalaujama gauti jūsų leidimą, kad galėtume paslaugų teikėjams teikti asmeninius duomenis, susijusius su BSH Group informacinių tarnybų naudotojais, informuosime jus atskirai ir neperduosime jūsų duomenų negavę jūsų sutikimo.

Nepilnamečių asmenų duomenys

Nepilnamečiai asmenys neturėtų suteikti mums savo asmeninės informacijos be savo tėvų ar globėjų sutikimo.

Nuorodos į kitas interneto svetaines

Teikdami informacines paslaugas pateikiame nuorodas į kitas interneto svetaines. Negalime niekaip paveikti šių operatorių elgesio, t. y. kaip jie laikosi ar nesilaiko duomenų apsaugos nuostatų.

Teisė į informaciją ir teisė taisyti, šalinti ir blokuoti duomenis

Bet kokius klausimus dėl duomenų apsaugos arba prašymus pataisyti, blokuoti arba šalinti
jūsų asmeninius duomenis pateikite tiesiogiai svetainės teisiniame pranešime nurodytiems kontaktiniams asmenims.

Šio pranešimo dėl duomenų apsaugos pakeitimai

Šis pranešimas dėl duomenų apsaugos esant būtinybei bus pakeistas, kad būtų pranešta apie bet kokius mūsų paslaugų, susijusių su duomenų apsauga, pakeitimus, pvz., kai pradedamos teikti naujos paslaugos arba siekiama atitikti naujausius teisinius reikalavimus.

Kaip susisiekti

Jei turite kokių nors klausimų dėl duomenų apsaugos, susisiekite su mumis šiuo el. pašto adresu:

BSH-Dataprotection-InformationSecurity@bshg.com

Pirmiau pateiktas pareiškimas dėl duomenų privatumo galioja nuo 2017 m. liepos 1 d.

Slapukai

Mes taip pat, kaip ir daugelis kitų interneto svetainių, naudojame slapukus. Slapukai yra nedidelės apimties tekstiniai failai, kuriuos interneto svetainė perduoda į jūsų standųjį diską. Taip mes automatiškai gauname kai kuriuos duomenis, tokius kaip IP adresas, naudojama naršyklė, jūsų kompiuterio operacinė sistema ir jūsų interneto ryšys.
Slapukai negali būti naudojami programoms paleisti arba virusams į jūsų kompiuterį patekti. Slapukuose esanti informacija naudojama naršymui mūsų interneto svetainėse palengvinti ir joms tinkamai pateikti.
Bet kokiu atveju be jūsų sutikimo mūsų renkamus duomenis draudžiama bendrinti trečiosioms šalims.
Žinoma, bet kada galite lankytis mūsų interneto svetainėje be slapukų. Interneto naršyklės visada nustatytos taip, kad priimtų slapukus. Galite bet kada savo naršyklės nuostatų languose slapukų naudojimo funkciją išjungti. Jei norite sužinoti, kaip šias nuostatas pakeisti, pasinaudokite savo naršyklės pagalbos funkcija. Atminkite, kad išjungus slapukus tam tikros mūsų interneto svetainės funkcijos gali neveikti.

Socialinių tinklų įskiepių naudojimas kaip socialinių tinklų dalis

[Facebook]
BSH Group naudoja socialinių tinklų įskiepius („įskiepius“) iš socialinio tinklo Facebook.com, kurį valdo Facebook Inc., Palo Alto, CA, USA („Facebook“). Įskiepius galima atpažinti š Facebook logotipo arba iš sufikso „Facebook“, „patinka“ arba „bendrinti“.
Kai apsilankote mūsų interneto svetainėje, kurioje yra šie įskiepiai, jie iš būna išjungti. Šie įskiepiai įjungiami tik tada, kai paspaudžiate pateiktą mygtuką. Įjungę įskiepius, sukuriate jungtį su Facebook ir suteikiate savo sutikimą perduoti duomenis į Facebook. Jeigu esate prisijungę prie Facebook, Facebook gali susieti jūsų apsilankymą su jūsų Facebook paskyra. Jeigu paspaudžiate atitinkamą mygtuką, jūsų naršyklė perduoda atitinkamą informaciją tiesiogiai Facebook ir ji ten laikoma.
Jei norite gauti informacijos apie duomenų rinkimo aprėptį ir paskirtį, tolesnį jų naudojimą ir apdorojimą Facebook svetainėje, savo teises ir nuostatas, kurias galite konfigūruoti siekdami apsaugoti savo privatumą, skaitykite Facebook pranešimą dėl duomenų apsaugos.
Jeigu nenorite, kad Facebook rinktų duomenis apie jus iš mūsų svetainės, prieš lankydamiesi mūsų interneto svetainėje turite atsijungti nuo Facebook.

[Google+]
BSH Group naudoja socialinių tinklų įskiepius („įskiepius“) iš socialinio tinklo plus.google.com, kurį valdo Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Jungtinės Valstijos („Google“). Įskiepius galima atpažinti iš Google+ logotipų arba sufiksų „Google+“, „Google plus“ arba „+1“.
Kai apsilankote mūsų interneto svetainėje, kurioje yra šie įskiepiai, jie iš būna išjungti. Šie įskiepiai įjungiami tik tada, kai paspaudžiate pateiktą mygtuką. Įjungę įskiepius, sukuriate jungtį su Google ir suteikiate savo sutikimą perduoti duomenis į Facebook. Jeigu esate prisijungę prie Google+, Google+ gali susieti jūsų apsilankymą su jūsų Google+ paskyra. Jeigu paspaudžiate atitinkamą mygtuką, jūsų naršyklė perduoda atitinkamą informaciją tiesiogiai Google, ir ji ten būna laikoma.
Jei norite gauti informacijos apie duomenų rinkimo aprėptį ir paskirtį, tolesnį jos apdorojimą ir naudojimą Google+, savo teises ir nuostatas, kurias galite konfigūruoti siekdami apsaugoti savo privatumą, skaitykite Google+ pranešimą dėl duomenų apsaugos.
Jeigu nenorite, kad Google+ rinktų duomenis apie jus iš mūsų svetainės, prieš lankydamiesi mūsų interneto svetainėje turite nuo Google+ atsijungti.

[YouTube]
BSH Group naudoja YouTube vaizdo įrašų platformą, kurią valdo YouTube LLC, 901 Cherry Ave. San Bruno, CA 94066 JAV. YouTube yra platforma, kurioje galima peržiūrėti vaizdo ir garso failus.
Kai mūsų interneto svetainėje įkeliate puslapį, integruotasis YouTube leistuvas užmezga ryšį su YouTube, kad būtų techniškai užtikrintas vaizdo arba garso failo perdavimas. Kai ryšys su YouTube užmezgamas, duomenys perduodami į YouTube.
Jei norite gauti informacijos apie duomenų rinkimo aprėptį ir paskirtį, tolesnį jų apdorojimą ir naudojimą YouTube svetainėje, savo teises ir nuostatas, kurias galite konfigūruoti siekdami apsaugoti savo privatumą, skaitykite YouTube pranešimą dėl duomenų apsaugos.

[Twitter]
BSH Group naudoja socialinių tinklų įskiepius („įskiepius“) iš socialinio tinklo Twitter, kurį valdo Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, JAV („Twitter“). Įskiepius galima pažinti pagal Twitter logotipą arba sufiksą „tweet“.
Kai apsilankote mūsų interneto svetainėje, kurioje yra šie įskiepiai, jie iš būna išjungti. Šie įskiepiai įjungiami tik tada, kai paspaudžiate pateiktą mygtuką. Įjungę įskiepius, sukuriate jungtį su Twitter ir suteikiate savo sutikimą perduoti duomenis į Twitter. Jeigu esate prisijungę prie Twitter, Twitter gali susieti jūsų apsilankymą su jūsų Twitter paskyra. Jeigu paspaudžiate atitinkamą mygtuką, jūsų naršyklė perduoda atitinkamą informaciją tiesiogiai Twitter, ir ji ten būna laikoma.
Jei norite gauti informacijos apie duomenų rinkimo aprėptį ir paskirtį, tolesnį jos apdorojimą ir naudojimą Twitter svetainėje, savo teises ir nuostatas, kurias galite konfigūruoti siekdami apsaugoti savo privatumą, skaitykite Twitter pranešimą dėl duomenų apsaugos.

Mūsų paslaugos

Išskirtinis aptarnavimas – prieš įsigyjant ir vėliau.
Dirbame nuo pirmadienio iki penktadienio nuo 9.00 iki 17.00

5248 6600

careline-LT@bshg.com

Išbandykite Bosch

Atraskite kokybę, tobulumą ir patikimumą.

Rasti platintoją

Raskite platintojus arba remonto dirbtuves arti savęs!